Hem | Program | Föreningen | Arkiv | Utställningar | Böcker och trycksaker | Medlemskap | Stipendier | Laholm | Kontakta oss | Logga in

 

Laholmsmedaljen
Förtjänt medlem kan utses till hedersledamot och föräras laholmsmedaljen. Detta är medaljens bakgrund: Någon gång på 1100-talet byggdes en enkel försvarsanläggning på holmarna vid laholmsforsarna. Ett fäste från vilket man kunde bevaka kungamaktens intressen och samtidigt kontrollera trafiken på den viktiga huvudvägen genom Halland. Borgen växte i omfång och betydelse. I början av 1600-talet såg Kristian IV till att den gjordes än mer försvarsduglig. Men det var i sista stund. År 1644 föll fästningen i svenskarnas händer och 1676 befallde Karl XI att den skulle jämnas med marken. Den 15 oktober 1928 började man gräva ut fästet Lagaholm för att i någon mån restaurera och renovera den gamla anläggningen. Det grävdes kubikmeter efter kubikmeter och allt sållades noga. När man kom till östra muren strax intill strömfåran, fann man ett kulturlager som utan tvekan kunde betecknas som avskrädeshög. Man risslade jorden ytterst noga och bland avfallet dök en liten vit tingest upp. Det var ett särdeles märkligt fynd. En skulptur av valrosstand eller elfenben, som framställer Maria med barnet. Bara 3,2 cm hög. Enligt dr Erik Salvén, som 1928 var vetenskaplig ledare för utgrävningarna, föreskriver sig den lilla statyetten till 1200-talet och har antagligen tjänstgjort som amulett. Den visar till stil och hållning stor släktskap med
 

Lagaholmsmadonnan
tecknad av Torbjörn Johansson, Hilleröd.
I original är madonnan endast 3,2 cm hög och utförd i valrosstand.

ett flertal skulpturer av trä från svenska kyrkor och torde vara ett nordiskt arbete. Skulpturen förvaras 
nu på Statens historiska museum i Stockholm. Två kopior i brons utfördes 1935 på Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm. Då den lilla madonnabilden inte tålde fler avgjutningar, gav man konstnären Lennart Andersson i Handen uppdraget att snida en replik i älghorn. Denna skänktes till Laholms 
kommun. Sven Carlsson, som på den tiden hade en guldsmedsaffär i Laholm, lät göra en avgjutning av ”älghornsmadonnan” och kunde sedan framställa den i silver, så som den framstår på Gamla Laholms hedersutmärkelse ”Laholmsmedaljen”.

Följande har utsetts till hedersledamöter och innehavare av Laholmsmedaljen:
 Arne Ejwertz
 Eric Nilsson
 Allan Andersson
 Henry Svensson
 Bertha Andréasson

 Bengt Hansson 
 Svea Fagerholm                                                    
Göran Trydell                                                              Ingemar Ingvarson                                                      Ulla Gunnarsson