Hem | Program | Föreningen | Arkiv | Utställningar | Böcker och trycksaker | Medlemskap | Stipendier | Laholm | Kontakta oss | Logga in

Från och med januari 2013 drivs Krukmakeriet av Kommunen och nedan följer historik om gamla krukmakeriet.

Gamla Krukmakeriets historia Krukmakarna var de första skråorganiserade hantverkarna i Laholm. I mantalslängder och kyrkoarkivalier kan man följa dem genom århundradena från Hans Pottemager, som utövade sitt yrke här redan 1665, till dagens folk vid drejarskivan. Redan före 1820 fanns en krukmakareverkstad nedanför kyrkan. År 1854 ersattes den av nuvarande byggnad. Här har flera kända krukmakare verkat, av vilka kan nämnas J C Bosén, Julius Nilson, A O Larsson samt Olof och Nils Larsson. En mycket färgstark person var Julius ”Pottelerius” Nilson, som under nära tjugo års tid var anställd vid Kongelige Porcelainsfabrik i Köpenhamn. Men han återvände till Laholm och övertog vid sekelskiftet Boséns verkstad. Han innehade krukmakeriet fram till 1923 och ”blev en epok i Laholms krukmakarehistoria”. År 1925 kom Anders O Larsson från Gävle och inrättade sig i verkstaden. Han dog 1931 och efterträddes av sönerna Anders och Olof Larsson. Senare tillkom även Nils Larsson. År 1943 hade man tre anställda. Ett år senare startades keramiktillverkning på Sofiero industriområde. Här hade man som mest ett 50-tal personer anställda. År 1980 upphörde Sofieroverkstaden och Olof Larsson flyttade åter till den gamla verkstaden. Cirkeln var sluten. Olof Larsson dog 1985 och därefter förde verkstaden en tynande tillvaro. Efter restaurering svarar Föreningen Gamla Laholm för krukmakeriets verksamhet. Krukmakarparet ”Pottelerius”, Anna-Greta och Julius Nilson