Hem | Program | Föreningen | Arkiv | Utställningar | Böcker och trycksaker | Medlemskap | Stipendier | Laholm | Kontakta oss | Logga in

Karl-Gustaf Jönssons minnesfond
Karl-Gustaf Jönsson (1928 – 1997) bodde under många år i Laholm. Han var en konsekvent och kompromisslös konstnär, som med ambition, eftertänksamhet och envishet ständigt prövade materialens och motivens möjligheter.
Fonden förvaltas av Föreningen Gamla Laholm. Stipendiekommitté: Lars-Göran Persson, Lars Harrysson.
Följande stipendiater har utsetts:


 

1999 Per Pålsson
         För ett kraftfullt, konsekvent och kompromisslöst konstnärskap.
2000 Ockie Nidsjö
         För sitt personliga bildskapande och sina pedagogiska insatser.
2001 Tomas Jönsson
         För ett originellt, olydigt måleri som sluter former och spränger gränser.
2003 Monica Hallberg
         För ett engagerat och oegennyttigt arbete inom Teckningsmuseets Vänförening.
2004 Agneta Göthesson
         För en infallsrik och idéinriktad konst som söker nya spår och öppnar för spännande lösningar.
2006 Eva Göransson
         För ett måleri med värme, vitalitet och frodig formkänsla.
2007 Bernt Jonasson
         För ett bildskapande med täthet, tyngd och tankekraft
2008 Björn Rosendal (1923 - ). För ett bildskapande med lust och låga och för den brinnande entusiasmen som skapat                        förutsättningarna för landets enda teckningsmuseum.

2010 Annlis Krüger. För finurligt formulerade budskap i textila bilder med bett och
         berättarglädje.

2012  Gitt Grännsjö-C. För ett konstnärligt skapande som ger nya dimensioner åt gamla material och öppnar ögonen   för udda                                      verklighetsvinklar.

2017  Margareta Eek och Peter Bengtsson.


Karl-Gustaf Jönsson i sin ateljé